سروَک یک جامعه مدنی کوچک است که ما در آن زندگی می‌کنیم و یاد می‌گیریم.

زمان انقلاب در یادگیری فرا رسیده است.