سروَک یک جامعه مدنی کوچک است که ما در آن زندگی می‌کنیم و یاد می‌گیریم.

Slide landing landing landing landing landing landing landing landing landing object جایی برای هم‌دلی، هم‌فکری و هم‌راهی سروک، یک کانون فکری برای نوجوانان است که به صورت یک پلتفرم در فضای مجازی طراحی شده. سروک بستری است برای ‌پرسش‌گری، جست‌وجو، گفت‌وگو، هم‌اندیشی و هم‌د‌لیِ نوجوانان با یکدیگر برای تجربۀ یک زندگی شکوفا و رشدیافته. ما گروهی از دانش‌آموختگان ایرانی از سراسر جهان و بعضاً از اعضای بنیاد ملی نخبگان هستیم که ایده سروک را پیش می‌بریم و در این مسیر، همراهِ بچه‌ها هستیم.
BqAaC2QQEYuFdUHrsPIh (6)
چرایی و چیستی سروَک

باغی برای قدم‌زدن بجای میدانی برای مسابقه

همۀ ما آرام آرام متوجه شده‌ایم که برتری در مسابقۀ درس و مشق، برای خوشبختی فرزندانمان کافی نیست و آنها برای یک زندگی خوب و خوش نیاز به کسب نگرشهای بنیادین‌تری دارند؛ ما امروز با خودمان می‌گوییم کاش فرزندانمان می‌آموختند که چطور یک موضوع را تحلیل کنند و ابعاد گوناگون آن را ببینند، چطور از یک انتقاد، برای بهترشدن استفاده کنند و در تله تخریب خودشان نیفتند، چطور با جهان اطرافشان با اینهمه تنوع در عقیده و سلیقه و فرهنگ با همدلی و درک متقابل روبرو شوند و خودشان را نبازند، چطور چیزی به جهان بیفزایند و فقط مصرف کننده افکار و ایده‌های دیگران نباشند، چطور در جهان منفعل نباشند و ازدلِ هر موقعیتی بتوانند مسئولیت بپذیرند و کنشگرانه و فعالانه عبور کنند و اثری از خودشان به جا بگذارند، چطور نسبت به هیجانات شخصی خودشان آگاه باشند، چطور ارتباطی موثر برقرار کنند…
کاش می‌آموختند چطور دقیق بشنوند، دقیق بخوانند، دقیق سخن بگویند، و دقیق بنویسند؛  چطور تصمیم‌هایشان را تا پایان دنبال کنند و در قید و بند نتایج کوتاه مدتِ کارهایشان نباشند و تنهایی باعث نشود از پیمودن راهی باز بمانند، چطور با دیگران یک همزیستی زیبا و دلنشین داشته باشند، چطور رویاهایشان را در پیچیدگهای جهان نبازند، چطور به دیگران اعتماد کنند، چطور گفتگوهای سخت و ویرانگر را به تعاملی سازنده مبدل سازند، چطور بلد باشند که هوشمندانه خودشان را در معرض تجربه های سخت قرار دهند و بیاموزند از دلِ آسیبهایی که می‌بینند، شکوفا شوند و در برابر چالشها و تغییرات و تحولات همیشگی جهان، مقاوم و کاردان باشند و در تمام عمر یادگیرنده باشند و همیشه در حال رشد… 

اما آیا این همه را می شود با برگزاری کلاس و دوره یاد گرفت؟ واقعیت این است که نه! اینها نگرشها و منشهایی است که باید در دلِ تجربه‌های مستمر آموخت. سروک جایی است برای دل‌سپردن به این تجربه‌ها. سروک همچون باغی است برای قدم‌زدن که ما و بچه‌ها را در یک پارادایم مشترک قرار می‌دهد تا همراهِ هم فعالیتهایی را پیش ببریم. این فعالیتها، بهانه‌هایی هستند که ما چیزهایی را که ذکرش رفت، تجربه کنیم، از هم بیاموزیم، خطا کنیم، دوباره برخیزیم و ذهنمان را بازتر و افق دنیایمان را گسترده‌تر کنیم تا آگاه تر، مسئولیت پذیرتر و انعطاف پذیرتر شویم و یاد بگیریم که از دل تعامل با دیگران، چه همه چیزها می توان آموخت.

 سروک برای همین شکل گرفته که مثل یک جامعه مدنی کوچک، تعامل همه ما را با هم شکل ‌دهد و ما را در مسیرِ این تجربه، کنار هم بنشاند. 

از اسفند 1399 تا شهریور 1401

روایتِ چهار فصلی که پشت سر گذاشتیم...

imageonline-co-whitebackgroundremoved
landing_14
همه این ماجراها در یک بستر مجازی پیش می‌روند

شش فعالیت اصلی که در سروَک جریان دارد

Collaboration Corner

گوشۀ‌ دوستی‌ها

در این بخش از سروک، بچه‌های همسال با هم گروه‌بندی می‌شوند؛ گروههایی برای دوستی، رفاقت، همدلی، طرح دغدغه های شخصی، بیان تجربه‌های زندگی، پیمانهای دوستانه برای پیشبرد یک عادت خوب، قرارهای کتابخوانی و ...  تسهیل‌گران سروَک در اینجا کنار بچه‌ها هستند تا یک گفت‌وگوی سالم، بالنده و انسانی محقق شود. 

Exploring Centers

کانون‌های‌ کندوکاو

در کانونها، بچه‌ها حولِ یکی از پرسش‌های خودشان با یک راه‌نما هم‌راه می‌شوند و به صورت فردی یا گروهی، به کاوش می‌پردازند. در این مسیر، به طور مستمر دیدگاه‌ها و دریافت‌های خودشان را مطرح می‌کنند و از هم‌فکری و تعامل با سایر اهالی سروک بهره‌مند می‌شوند.  

Learning Courses

دوره‌های یادگیری

بعضی مهارتهای بنیادین به شکل درس‌گفتار در قالب دوره‌های آموزشی برای بچه‌ها ارائه می‌شود. گاهی هم هدف از یک درس‌گفتار، ارائه مستقیم یک مطلب و افزودن به دانش بچه‌ها درباره موضوعی است که مشغول کاوش و بررسی آن هستند. 

Inspiring Events

رویدادهای الهام‌بخش

هدف از رویدادها این است که بچه‌ها با کسانی که پرسش‌ها و دغدغه‌هایی شبیه آنها دارند، و مسیر مشابهی را قبلا در زندگی‌شان طی کرده‌اند، هم‌صحبت شوند تا اشتیاقشان برای پیمودن راه افزون ‌شود. گاهی هم در رویدادهای بین‌المللی شرکت می‌کنیم و از این طریق، به بسط تجربه بچه‌ها و وسعت‌یافتنِ دنیای درونشان، یاری می‌رسانیم. 

Content Creation Studio

کارگاه محتوا

در این بخش، فرایندی طراحی شده که بچه‌ها یافته‌هایشان را در مسیری که طی می‌کنند، به شکل مقاله، پادکست، اسکرپ‌بوک، فیلم کوتاه و ... منتشر سازند. از آنجا که انتشار افکار، باعثِ ملموس شدنِ اندیشه‌ها، تفکر عمیق‌تر و بازنگری دیده‌ها و شنیده‌ها می‌شود، تاکید زیادی داریم بر نوشتن و تولید محتوا توسط خودِ بچه‌ها.   

Playing

بازی

قلمروی از بسترِ مجازیِ سروک را به بازیهای گروهی اختصاص خواهیم داد. بازی در اینجا به معنای Game که به قصدِ برد و باخت انجام می‌شود، نیست؛ بلکه به معنای Palying یعنی رهاشدن از چارچوبهای همیشگی و هماهنگ شدن با جریان سیال زندگی است؛ درست همان‌گونه در کودکی بازی می‌کنیم.