سروَک یک جامعه مدنی کوچک است که ما در آن زندگی می‌کنیم و یاد می‌گیریم.

happy-bunch (2)

بزودی فصل ششم سروک آغاز خواهد شد. برای نام‌نویسی در سروک لازم است که نوجوانان این پرسشنامه را تکمیل کنند. از والدین تقاضامندیم که اجازه دهند بچه‌ها دیدگاه‌های خودشان را به هر صورت که دوست دارند، ثبت کنند. 

هزینه‌ها

بر این باوریم که پرداخت پول به عنوان پیش‌نیازِ حضور در سروک، از تنوع و گوناگونیِ جمع نوجوانان می‌کاهد. هم‌چنین روش مالی ما نباید به گونه‌ای باشد که نوجوانان و خانواده‌هایشان به خاطرِ پرداخت هزینه، در پیِ نتایجِ فوریِ کارهایشان باشند و کنشِ آزادانۀ آنان مختل شود و نهایتا سروک هم مثل اغلب نهادهای آموزشی تبدیل شود به جایی برای خریدوفروشِ خدمات آموزشی! به همین دلیل سروک تا اینجا (در پنج فصل گذشته) کاملا رایگان بوده و بر مبنای کار داوطلبانه تیم پیش رفته است.

اما برای اینکه سروک، کاری مستمر و پایدار باشد، باید به پشتوانه‌های مالی فکر کنیم. بنا به توضیحات بالا، تامین مالی سروک از طریق روشهای رایج مثل دریافت شهریه یا هزینه ثبت‌نام نخواهد بود و بنای مالی آن، بر حمایت دلبخواهانۀ خانواده‌ها (PWYW)، حق اشتراک اختیاری (membership) و جذب کمک از حامیانِ بیرونی (donation) است. یعنی هیچ کس برای شرکت در ماجراهای سروک، «موظف» به پرداخت مبلغ مشخصی نیست.

در عین حال، روشهای مالی از این دست، در فرهنگ ما چندان جا نیفتاده‌اند و قابل اتکا نیستند. باید در واقعیت ببینیم چقدر می‌توانیم همراهیِ مخاطبانمان را جلب کنیم و یک جریان مستمر و پایدار مالی خلق کنیم. این چیزی است که مثل همۀ کارهای سروکی، کنار هم قدم برمی‌داریم و تجربه‌اش می‌کنیم