سروَک یک جامعه مدنی کوچک است که ما در آن زندگی می‌کنیم و یاد می‌گیریم.

علی Ali

راه‌نما Coach
یک دوست خوب و باسواد برای بچه ها. یه مهندس که عاشق ادبیات و هنره