پروژه «چارتاقی، بنایی برای سروک»

زمان اجرا:
فصل ششم سروک
مشارکت‌کنندگان:
امید، مبینا، نعیم
راهنما | کاتالیست:
یاسمن | یاسی

چارتاقی‌ها در معماری کهن ایران فضاهایی بودند برای ارتباط  درون و بیرون، دور هم جمع شدن، به اشتراک گذاشتن و با هم بودن. ما در سروک در فضای مجازی دور هم جمع می‌شویم. حالا اگر ما بخواهیم فضایی فیزیکی برای سروک و سروکی‌ها تصویر کنیم، آن فضا چه شکلی به خود می‌گیرد؟ چطور می‌توان این فرآیند طراحی را شروع کرد و چه نکاتی بر تصمیمات ما موثر حواهد بود؟

این پروژه یک تمرین در فرآیند طراحی و ایده‌پردازی گروهی و پردازش ایده‌هایی است که منجر به آفرینش طرح می‌شوند و فرصتی است برای شروع تصور چارتاقی سروک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.