رویدادِ «مسیر»

زمان:
فصل ششم سروک | زمستان 1402
تاریخ برگزاری:
پنج‌شنبه 5 بهمن 1402

در این رویداد از «مسیر» حرف زدیم؛ دربارۀ مسیرهای تکراری که هر روز طی می‌کنیم: از مدرسه تا خانه، از خانه تا سرِ کار یا خانۀ دوستانمان یا سوپرمارکت محل. در‌ این مسیرها چه کارهایی می‌کنیم و چطور خودمان را مشغول می‌کنیم؟ با شنیدنِ لغت «مسیر» چه چیزهایی به یادمان می‌آید؟ آیا مسیرها مهم هستند یا فقط باید تحملشان کنیم تا به مقصد برسیم؟

هر کدام از ما از مسیری که اغلب طی می‌کند حرف زد. از مواردی که برایش عجیب است یا اذیتش می‌کند. از چیزهایی که در طول راه به آن‌ها دقت می‌کند و از علاقه‌ها و عادت‌ها در طول مسیر. اینکه شاید در نگاه اول مسیر هر کدام از ما شبیه دیگری باشد اما تجربۀ ما منحصر به خودمان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.